Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:


Štvrtok
15.08.2013
17:30 Žilina
Priblíženie témy kráľovstva Božieho
Ján 3,1-12

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Jan 3
Vyučovanie
I. Miesto, ktoré dáva téme Pán Ježiš a učeníci
II. Starozmluvný podklad
III. Pojem kráľovstva
Kráľovstvo Božie

Zborové konferencie » Kráľovstvo Božie »