Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
24.11.2013
10:00 Žilina
Na svete, ale nie podľa sveta
Dan 1,3-21

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 115,49-64
1Jan 2,3-29
Dan 1
Dan 1 - Kázeň
Ako žiť na svete a predsa nie podľa sveta? Mládenci odvedení z Judska majú prejsť výcvikom v Babylone, čo z nich urobí Babylončanov v srdci a v zmýšľaní, s pohanským svetonázorom, navyše zaviazaných kráľovi. Zmenia im mená a dajú výcvik potom slúžiť kráľovi. Napriek svojej účasti na výcviku obstoja a nestratia vieru. My sme na svete a predsa nie z tohto sveta
a môžeme sa od nich učiť, ako stáť vo svete a uchovať si svoju identitu. Riešenie nie je asketizmus (útek zo sveta), ale ani svetáckosť, keď žijeme na svete. Pokiaľ je pre kresťana legitímne - keď musí - počúvať na svete nekresťanské názory napr. vo vzdelávaní
a ako sa k nim postaviť? Kedy však musí povedať nie a byť pripravený trpieť? Aké praktické povzbudenia pre rodičov a usmernenia má text? (a) Pripraviť ich v mladom veku na svet, porúčať v modlitbe, (b) veriť, že je možné obstáť.

Daniel