Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
01.12.2013
10:00 Žilina
Kompromisy a ako ich nespraviť
Dan 1,8-21

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 119,1-16
Jak 1
Dan 1,8-21
Dan 1,8 - kázeň
Kompromisy s Božím Slovom zruinovali bezpočty jednotlivcov i zborov. Ako v nich obstáť? (I) Rozpoznanie kompromisu. (1) Poznanie Božieho Slova, (2) citlivé svedomie, (3) úprimné srdce, (4) modlitba a bdelosť, (5) správne priority, (6) pozerať na iných zbožných ľudí, (7) nehľadieť na väčšinu. (II) Položenie si na srdce neurobiť kompromis / mať presvedčenie o veci kompromisu, nie len poznanie.(1) Uvedomuj si Boha pred sebou a tiež súd. (2) Boj sa viac Boha ako človeka, (3) buď pripravený trpieť dôsledky, zmýšľaj, že si mŕtvy sebe a svetu. (4) Hľaď na martýrov a ľudí, čo trpeli pre správnu vec a nespravili kompromisy. (5) Vyberaj si priateľov, čo nerobia kompromisy. (6) Zvažuj varovania z vykonania kompromisov. (III) Postup, ako nerobiť kompromis. Treba nám múdrosť, ako povedať nie, aby sme nezatajili a neboli dvojtvárni (vyznali v tom Pána) a predsa nehrešili v tom, ako prakticky neurobíme kompromis (napríklad vzbura). Modli sa, očakávaj na Pána, na Jeho silu, situácie.
Toto všetko ukázané na príklade Daniela a doplnené Biblickými princípmi, vrátane (IV) Božieho poctenia tých, čo neurobia kompromis (tu duchovne, často i fyzicky a potom tam plne).

Daniel