Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
08.12.2013
10:00 Žilina
Sen, čo vyžaduje výklad
Dan 2,1-11

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 3
1Kor 2
Dan 2
Dan 2,1-13 - kázeň
(1) Sú sny a Sny. (a) My mávame sny, čo Písmo nazýva ničím a nemáme sa nimi nijako viazať. Niekedy ich Boh môže použiť ako nezjavovateľské k nášmu dobru a použije v nich našu myseľ. (b) Existovali však sny naviazané na úrady prorokov a zjavovateľské sny naviazané na obrovské udalosti v histórii spasenia. Boli veľmi zriedkavé a obmedzené a pominuli, keď Boh dal kompletné zjavenie Písma. Boli opakované, zreteľné, jasné, s Božím potvrdením. Nabuchodonozor mal takýto sen od Boha. (II) Nabuchodonozor chcel poznať pravdu o sne za každú cenu - jeho výklad. Na rozdiel od predošlých snov teraz chce poznať pravdu a neuspokoja ho pochlebovači na jeho dvore. (III) Text vyjavuje, aká bezmocná je svetská múdrosť cez jej vlastné ústa, keď je pritlačená a príde na vážne a dôležité veci nášho života a spasenia. Iba milostivé zjavenie od Boha dáva odpoveď na náš nepokoj a život.
Daniel