Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
29.12.2013
10:00 Žilina
Ako sa modliť v skúške
Dan 2,12-23

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 4
Jak 1
Dan 2
Dan 2,13-23 - kázeň
Mnohí ani netušia, koľko požehnania a víťazstiev by videli, keby sa náležite modlili v skúškach. Danielova skúška vyžaduje modlitbu. (I) Modlitba v skúške: (1) Čo robíme ako prvé a čo máme robiť ako prvé, keď príde skúška? Modlitba nech je prvá v skúške. (2) a) S akým postojom sa modliť? b) Čo veriť o Bohu (Jeho moc, múdrosť, viera...), aby sme sa opreli v modlitbe o Boha? (3) Kedy (niekedy na poslednú chvíľu) a ako (často prekvapujúco a viac ako prosíme) Boh odpovedá na modlitbu v skúške? (4) Čo robíme ako prvé a čo máme robiť ako prvé, keď Boh odpovie na prosbu v skúške? Vďaka.
(II) Naša odpoveď na vypočutú modlitbu v skúške: (1) Čo je to žehnať Bohu, oslavovať a chváliť Ho? Čo to prakticky znamená? (2) Za čo Daniel oslavuje Boha? (a) Za Jeho atribúty, múdrosť a silu, (b) za obsah sna - učenie - za uplatňovanie atribútov do riadenia sveta pre dobro cirkvi, (c) za ich uplatňovanie pre pomoc cirkvi, (d) za ich uplatňovanie do konkrétnej Danielovej situácie. (APL.) Ako sa naučiť ďakovať Bohu, čím naplniť naše chvály a vďaky Bohu v modlitbe? (a) Zváž, aké atribúty Boh zjavil v poslednej skúške a chváľ Ho za ne. (b) Zváž, kde a ako ich všade inde prejavuje. (c) Zváž, ako ich prejavuje v cirkvi. (d) Ďakuj za to, ako ich prejavil v tvojej konkrétnej skúške.

Daniel