Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
02.03.2014
10:00 Žilina
Svedectvo o obrátení
Dan 3,31-4,34

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Poďte, čo Pána ľúbite
Žalm 78
Sk 22,1-21
Dan 3,31-33;4
Dan 3,22 - kázeň
Pastoračná kázeň pomáha ukázať, ako vydávať svedectvo osobnej skúsenosti obrátenia podľa vzoru v texte. I. Potreba vydávať svedectvo o obrátení popri svedectvu evanjelia! II. Písmo hovorí o niekoľkých svedectvách spojených so životom kresťana. 1. Svedectvo Ducha Svätého s našim duchom nám na uistenie o našom obrátení. 2. Svedectvo o obsahu našej viery. 3. Svedectvo ako zvesť evanjelia, ktoré prinášame iným. 4. Svedectvo o svojom obrátení.
III. O čom má byť svedectvo: čo Boh urobil nám. 1. Kde sme boli duchovne. 2. Ako milostivo stretol naše životy a ako zasiahol. Hľadieť na vyvýšenie Boha. Veľa praktických návrhov a nabádaní k dávaniu svedectva.
Daniel