Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
06.04.2014
10:00 Žilina
Volanie k bázni Božej
Dan 6,25-27

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 99
Zj 15,xx
Heb 12,14-29
Dan 6
Dan 6,25-28 - kázeň
Text národy (I) volá k Božej bázni a (II) dáva preto dôvody. (I) Volanie k Božej bázni. (a) bázeň Božia ilustrovaná, (b) bázeň Božia ako prirodzený stav stvorenia. (c) bázeň Božia ako stav po páde (d) bázeň Božia ako nutný stav aj po obrátení, (e) bázeň Božia v akom aspekte neprítomná po obrátení (f) bázeň Božia ako nariadený život po obrátení. (II) niektoré dôvody k Božej bázni (1) Boh je živý, (2) suverénny, (3) Jeho kráľovstvo nebude zničené, (4) Jeho panstvo nepominie, (5) Vyslobodzuje, dokonca Daniela od levov.
Daniel