Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
08.06.2014
10:00 Žilina
Modlitba, čo pohne Bohu srdce
Dan 9,4-19

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 106
1 Jan 1,1 - 2,2
Rim 3
Dan 9,3-19
Dan 9,3 - kázeň
Koľko našich modlitieb ostane takmer nevypočutých a my ideme bez istoty, že nás Boh počul. Tu je modlitba, čo pohne Bohu srdce a je zaiste našim vzorom ako sa modliť, obzvlášť v našich úpadkoch. Ako praktický vyzerá Jánove `keď vyznáva svoje hriechy`? Tu Daniel (1) oslovuje Boha, (2) Otvorene priznáva svoj hriech, (3) Otvorene nazýva Boha spravodlivým a priznáva, že právom si zasluhuje zlo za hriech, (4) opisuje, prečo naliehavo potrebuje odpustenie (5) a potom oň naliehavo a pokorne žiada. Záverečný apel tiež ukazuje, na základe čoho prosiť: (i) nie našej spravodlivosti, ale (ii) Božej milosti, Jeho vykupiteľskej úlohy skrze Krista, Jeho vernosti sľubom zachrániť tých, čo sú vierou v zmluve milosti a predovšetkým k ukázaniu slávy Jeho mena v záchrane.
Daniel