Kázané slovo »
ZHROMAŽDENIE INFORMÁCIE KÁZANÉ SLOVO Ďalšie informácie:
Vyučujuce

Deň Pánov
06.07.2014
10:00 Žilina
Posilnený Kristom prijať zjavenie
Dan 10,4-11,1

autoštart
- súbor mp3

Priebeh zhromaždenia:
Žalm 45
Dan 10,1-19
Heb 1,1-2,1
Dan 10 - kázeň
Daniel je tu pri rieke Tigris pred mužom, pred ktorým všetci utekajú a Daniel ostáva na tvári ako mŕtvy. Je Ním posilňovaný celou kapitolou vôbec vypočuť Jeho mocné slová. (1) Prečo veríme, že tento muž je sám Pán Ježiš Kristus pred zjavením a nie anjel? (2) Čo nám tu Kristus zjavuje o sebe? (3) Aký dopad má toto stretnutie na Daniela? Ako máme hľadieť my na stretnutia s Kristom na zhromaždeniach, aj keď Ho nevidíme očami? - úcta a dôvera. (4) Aplikácie. (i) Veľkosť nášho Spasiteľa presahuje naše predstavy a očakávania. (ii) Úžas poníženia sa a lásky tak veľkého Spasiteľa. (iii) Som pripravený stretnúť sa s Ním?
Daniel