Kázané slovo » Sprievodca vybranými kázňami a vyučovaniami »
Zomieranie, smrť, staroba

 

Aj moja hodina príde,

keď všetko zemské opustím.

Nič nevezmem si so sebou,

svet bude tam ničím. 

 

Aj moja hodina príde,

keď i ja v smrť sa ponorím

a vydám Tomu, čo dal prv

mi život na zemi. 

Aj moja hodina príde,

keď sa pred trónom postavím,

skrytosti sŕdc sa odkryjú

a budem súdený. 


Aj moja hodina príde,

keď v miesto jedno len vkročím.

Večná smrť, alebo život

je údelom mojím.

 

Andrew Reed, 1787-1862

 

 

A. Ako vysporiadať so smrťou blízkeho človeka a postaviť sa ku nej

1 Pre pozostalých kresťanov 1Tes 4,13-18 Listy Tesalonickým smrť zomieranie postoj pozostalých kresťanov ako využiť pohreb, situáciu #1092 29.03-2015

 

B. Naše terajšie praktické zodpovednosti

1 Kremácia alebo pochovanie tela do zeme? 1Kor 6,20 Pohreb kremácia pochovanie #1079 22.02-2015

 

C. Príprava na smrť, jej príchod

1 Stav večnosti - rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným pri smrti Luk 16,19-31 Stavy človeka od stvorenia po večnosť #995 17.08-2014

2 Zomierať raz v Pánovi a zomierať raz bez Pána Zj 14,13 evanjelium Epištolové výrokyZomieranie #1065 25.01-2015

3 Štyri závažné skutočnosti Heb 9,27-28 evanjelium Epištolové výrokyZávažné skutočnosti Smrť Súd Obeť zmierenia Druhý príchod Pána Ježiša #892 29.12-2013

4 Lepšie je ísť do domu smútku Kazateľ 7,1-2 evanjelium Z vyučujúcich kníh #32 04.06-2006

5 Všetko je vaše 1Kor 3,21-23 Prvý list Korintským Bohatstvo v Kristovinovoročná kázeňdary v cirkviBožia prozreteľnosť #741 01.01-2013

 

D. Po smrti, záhrobie

1 Náš posmrtný život Luk 16,19-31 evanjelium Novozmluvné udalostiBoháč a LazarČo bude po smrti Záhrobie Nebo peklo Boháč a Lazar #943 27.04-2014

2 Stav večnosti - smrť Žalm 90 Stavy človeka od stvorenia po večnosť #994 17.08-2014

 

E. Vzkriesenie z mŕtvych

1 Problém praktickej nevery vo zmŕtvychvstanie ľudí 1Kor 15 Prvý list Korintským Zmŕtvychvstanie\\zdroje nevery 1Kor 15 prehľad #841 25.08-2013

2 Kristus vstal - takto kážeme 1Kor 15,1-11 Prvý list Korintským Zmŕtvychvstanie\\Kristus vstal #839 25.08-2013

3 Bez vzkriesenia je naša viera bez podstaty a účinku 1Kor 15,12-19 Prvý list Korintským Zmŕtvychvstanie\\viera #843 01.09-2013

4 Jednota s Pánom Ježišom vo vzkriesení 1Kor 15,20-34 Prvý list Korintským Zmŕtvychvstanie krst za mŕtvych #845 08.09-2013

5 Slávnejšie telá pre veriacich 1Kor 15,35-56 Prvý list Korintským Zmŕtvychvstanie nové telá veriacich duševné a duchovné telo #848 15.09-2013

6 Čo teraz...keďže vstanem z mŕtvych 1Kor 15,57-58 Prvý list Korintským Zmŕtvychvstanie dôsledky zmŕtvychvstania pre prítomnosť námaha na Pánovom diele #852 22.09-2013

7 Napomenutie ohľadom zosnulých kresťanov 1Tes 4,13-18 Listy Tesalonickým druhý príchod vytrhnutie zmŕtvychvstanie dispenzacionalizmus odmietnutý #1091 22.03-2015

 

F. Staroba

1 Muž so srdcom pre Pánov ľud Dan 10,1-4 Daniel Danielovo srdce pre Boží ľud Ťažkosti čo vedú do pôstu po Cyrovom edikte ostať verný aj v starobe #968 29.06-2014

2 Kráčanie v ústrety koncu Dan 12,13 Daniel života ku sklonku života #1015 05.10-2014