Kázané slovo » Biblické okruhy » Podobenstvá Pána Ježiša

V Galileji pri mori
1. Rast Božieho kráľovstva Mat 13,31-32 Podobenstvá > Horčičné zrno #361 15.11-2009