Kázané slovo » Biblické okruhy » Pozemský život Pána Ježiša Krista

Narodenie
1. Príchod Pána Ježiša Lukáš 1,5-2,40 #126 25.12-2007
2. Slovo sa stalo telom (1) - Slovo u Boha Ján 1,1-18 evanjelium Slovo sa stalo telom #222 21.12-2008
3. Slovo sa stalo telom (2) - Slovo odmietnuté alebo prijaté Ján 1,1-18 evanjelium Slovo sa stalo telom #223 21.12-2008
4. Sláva Božia v príchode Spasiteľa Luk 2,8-20 #224 25.12-2008
5. Slovo sa stalo telom (3) - Slovo ako vrchol zjavenia Ján 1,1-18 evanjelium Slovo sa stalo telom #225 28.12-2008
6. Prvá Vianočná evanjelizačná kázeň na zemi Luk 2,11 evanjelium Novozmluvné udalostiPrvý príchod Krista #383 25.12-2009
7. Moc, zámer a úspech Kristovho príchodu Mat 1,21 evanjelium Novozmluvné udalostiPrvý príchod Krista #386 27.12-2009
8. V plnosti času Boh poslal Syna Gal 4,4-5 #619 25.12-2011
Pokrstenie
1. Mocné uvedenie Pána Ježiša Krista Mk 1,1-13 Evanjelium podľa Marka #456 03.10-2010
Ukrižovanie
1. Majme pred očami smrť nášho Pána Ježiša Ján 18-19 Evanjelium podľa Jána #150 21.03-2008
2. Čo nás učí Getséman Mk 14,32-42 Evanjelium podľa Marka #535 10.07-2011
3. Pán Ježiš pred židovským súdom Mk 14,53-65 Evanjelium podľa Marka #537 17.07-2011
4. Nespravodlivé odsúdenie Mk 15,1-20 Evanjelium podľa Marka #540 24.07-2011
5. 3 žasnutia nad ukrižovaním Mat 26-27 Prehľad evanjelia Matúša #271 10.04-2009
6. A ukrižovali Ho Mk 15,15-47 Evanjelium podľa Markaevanjelium Novozmluvné udalostiUkrižovanie Krista #504 22.04-2011
7. Zázraky Golgoty Mk 15,20–47 Evanjelium podľa Marka #542 31.07-2011
Vstúpenie
1. Postava za oponou Zjavenie 1,12-18 evanjelium Epištolové výroky #348 18.10-2009
Vzkriesenie
1. Majme pred očami vzkriesenie nášho Pána Ježiša Ján 20 Evanjelium podľa Jána #149 23.03-2008
2. Vzkriesenie Pána Ježiša Mat 28 Prehľad evanjelia Matúša #269 12.04-2009
3. Vzkriesenie spravodlivého Spasiteľa Luk 24 evanjelium Novozmluvné udalostiVzkriesenie Krista #657 08.04-2012
4. Zjavenie Pána Ježiša pri Tiberiadskom mori Ján 21,1-14 Evanjelium podľa Jána #184 10.08-2008
5. Nádherná viera vo vzkrieseného Krista Mk 16,1-20 Evanjelium podľa Marka #546 07.08-2011