Kázané slovo » Biblické okruhy » Rozhovory Pána Ježiša s ľuďmi

Nikodém
1. Nikodém Ján 3,1-21 Evanjelium podľa Jána #41 21.05-2006
2. Udivujúce evanjelium Ján 3,16 evanjelium Výroky Pána Ježiša #200 12.10-2008
3. Musíte sa znova narodiť Ján 3,7 evanjelium Výroky Pána Ježiša #218 30.11-2008