Kázané slovo » Biblické okruhy » Volania k Izraelu v SZ

1. Vyvolte si dnes komu budete slúžiť Joz 24 #141 31.12-2007
2. Zápas o spoznanie neočakavaného Božieho milosrdenstva Sud 10,16b evanjelium Starozmluvné udalosti #370 13.12-2009
3. Žialenie za Hospodinom a nájdenie Ho 1Sam 7,2b evanjelium Starozmluvné udalosti #406 14.02-2010
Epištoly
1. Dôvod listu - Falošné evanjelium Galatským 1,6-9 List Galatským #26 24.07-2006