Kázané slovo » Biblické okruhy » Zázraky Pána Ježiša

Hluchonemý v desaťmestí
1. Otvorenie uší pre spasenie Mk 7,31-37 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaHluchota #209 23.11-2008
Chromý pri jazere Betezda
1. Uzdravený a predsa v potrebe pokania Ján 5,1-18 Evanjelium podľa Jána #50 20.08-2006
Kanaánska žena
1. Zápas o duchovné uzdravenie Mat 15,21-28 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaPosadnutie #194 05.10-2008
Očistenie malomocného
1. Očistenie od najhoršej nemoci Luk 5,12-14 evanjelium Zázraky Pána Ježišauzdraveniamalomocenstvo #352 01.11-2009
Porazený a jeho priatelia
1. Viera prekonávajúca všetky prekážky na ceste ku Kristovi Mk 2,1-12 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaPorazený #310 28.06-2009
Slepý Bartimeus
1. Slepý Bartimeus Luk 18,35-43 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaslepota H #290 31.05-2009
Slepý od narodenia
1. Otvorenie očí slepého Ján 9,1-12 Evanjelium podľa Jána #60 12.11-2006
Vzkriesenie Lazára
1. Vzkriesenie Lazara Ján 11 #65 31.12-2006