Kázané slovo » Biblické okruhy » Zázraky Pána Ježiša

Hluchonemý v desaťmestí
1. Otvorenie uší pre spasenie Mk 7,31-37 evanjelium Zázraky Pána JežišaUzdraveniaHluchota #209 23.11-2008