Kázané slovo » Evanjelium podľa Marka

Evanjelium podľa Marka -  najstručnejšie a najprvšie evanjelium hodné každého prijatia. Jeho autor, Ján Marek, bol na cestách s apoštolom Petrom i Pavlom. Videl, ako mnohí ľudia v Rímskej ríši našli pokoj cez zvesť, ktorá im dala nádej. Spoznali pravdu o Bohu a najmä lásku Toho, ktorý zomieral za ich hriechy a potom vstal a žije. Ich životy sa zmenili a získali zmysel. Zvesť bola taká obľúbená, že Marek ju zapísal tak, ako ju počúval z úst Petra a videl mocne pôsobiť. Prešli storočia a zvesť stále pôsobí. Je odpoveďou pre nás, ktorých trápi prázdnota, vina či neistota z budúcnosti a nevieme ako osobne spoznať Boha. Srdečne Vás pozývame na počúvanie tejto zvesti, ktorá má moc zachrániť Vaše duše. Porozumieť Markovo evanjelium tiež býva kľúčom k plnšiemu porozumeniu zvyšných troch evanjelií.


1. Charakter Markovho evanjelia Mk 1,1 #454 26.09.2010
2. Mocné uvedenie Pána Ježiša Krista Mk 1,1-13 #456 03.10.2010
3. Veľká Galilejská služba Mk 1,14-15 #457 10.10.2010
4. Očistenie malomocného Mk 1,40-45 Zázraky Pána Ježiša > uzdravenia > malomocenstvo #462 17.10.2010
5. Boží Syn má moc odpúšťať hriechy Mk 2,1-12 Zázraky Pána Ježiša > Uzdravenia > Porazený #460 24.10.2010
6. Mocné povolania Mk 1,16-20 #461 31.10.2010
7. Autorita Pána Ježíša Krista v jednom dni pôsobenia Mk 1,22-39 #463 07.11.2010
8. Evanjelium je lepšie Mk 2,13-22 #464 14.11.2010
9. Deň Pánov pre veriacich v evanjelium Mk 2,23-3,6 #465 21.11.2010
10. Žehnajúce evanjelium a prekážanie mu Mk 3,7-35 #469 28.11.2010
11. Otváranie Spasiteľovho učenia v podobenstvách Mk 4,1-20 Podobenstvá #470 05.12.2010
12. Kristovo slovo je hodné počúvania, zvestovania a prijatia Mk 4,21-34 Podobenstvá #472 12.12.2010
13. Uchvacujúca moc Spasiteľa Mk 4,35-6,6 #474 19.12.2010
14. Priorita kázania Mk 6,7-32 #477 09.01.2011
15. Spasiteľovo ľútostivé srdce Mk 6,33-56 #478 16.01.2011
16. Nevyhnutné črty pravého náboženstva Mk 7,1-23 #479 23.01.2011
17. Širšia Galilejská služba a kde sa dostali učeníci a my Mk 7,24-9,38 #483 30.01.2011
18. Evanjelium aj pre nás z pohanov Mk 7,24-8,9 #484 06.02.2011
19. Identita Pána Ježiša – základné apoštolské vyznanie viery Mk 8,10-30 #485 13.02.2011
20. Mesiáš musí trpieť Mk 8,31-10,45 #486 20.02.2011
21. Nasledovníci Mesiáša musia trpieť tiež Mk 8,34-38 #487 27.02.2011
22. Učeníci a perspektíva Mesiášovej slávy Mk 9,1-13 #492 06.03.2011
23. Učeníci a potreba viery Mk 9,14-29 #488 13.03.2011
24. Kto je najväčší medzi učeníkmi Mk 9,33-50; 10,35-45 #494 20.03.2011
25. Poslušné srdce a bezmocná závislosť na Kristovi Mk 10,1-16 #495 27.03.2011
26. Bohatý mládenec Mk 10,17-31 #497 03.04.2011
27. Slepý Bartimeus Mk 10,46-52 Zázraky Pána Ježiša > Uzdravenia > slepota #500 10.04.2011
28. Vstup Pána Ježiša do Jeruzalema Mk 11,1-11 evanjelium Novozmluvné udalostiVstup do Jeruzalema #501 17.04.2011
29. A ukrižovali Ho Mk 15,15-47 evanjelium Novozmluvné udalostiUkrižovanie Krista #504 22.04.2011
30. Uschnutý figovník – varovný pomník súdu Mk 11,12-26 evanjelium Zázraky Pána Ježišamoc nad prírodou #505 24.04.2011
31. Mocné umlčanie a odhalenie Mk 11,27-12,12 #506 01.05.2011
32. Čo dávať cisárovi a čo Bohu Mk 12,13-17 #508 08.05.2011
33. Je zmŕtvychvstanie? Mk 12,18-27 #511 15.05.2011
34. Najprvšie prikázanie Mk 12,28-34 #513 22.05.2011
35. Uvidieť, že Ježiš je Bohom Mk 12,35-37 #514 29.05.2011
36. Človek pre náboženstvo alebo náboženstvo pre človeka Mk 12,38-44 #525 05.06.2011
37. Hľaďte, bdejte a modlite sa Mk 13,1-37 Druhý príchodPosledné časyZnamenia doby #526 12.06.2011
38. Láska čo urobila čo mohla pre Ježiša Mk 14,1-11 #527 19.06.2011
39. Veľkonočná zrada a láska Mk 14,12-26 #530 26.06.2011
40. Slabosti, pády a obnovenia veriacich Mk 14,26-72 #532 03.07.2011
41. Čo nás učí Getséman Mk 14,32-42 #535 10.07.2011
42. Pán Ježiš pred židovským súdom Mk 14,53-65 #537 17.07.2011
43. Nespravodlivé odsúdenie Mk 15,1-20 #540 24.07.2011
44. Zázraky Golgoty Mk 15,20–47 #542 31.07.2011
45. Nádherná viera vo vzkrieseného Krista Mk 16,1-20 #546 07.08.2011