Kázané slovo » Prehľad knihy Žalmov

Kniha Žalmov je inšpirovaný spevník Božieho ľudu. Pojednáva s mnohorakými skúsenosťami veriacich a prináša mnohé inštruovanie, potešenia, úľavu, a najmä Spasiteľa. Prehľad Knihy žalmov prináša praktický pastoračný prehľad rozličných tém a situácií, ktoré sú v knihe prinášané.  Má pomôcť veriacim vedieť si nájsť ten či onen liek v knihe Žalmov pre rozličné životné situácie.


1. Žalmy (1) - Prvotné priblíženie knihy Žalmov Žalmy #371 26.11.2009
2. Žalmy (2) - Dávidove žalmy -utrpenia bez a s našimi zlyhaniami Žalm 1-41 #372 03.12.2009
3. Žalmy (3) - Kórachovské žalmy - odoveď na utrpenia u spasených Žalm 42-50 #384 16.12.2009
4. Žalmy (4) - Dávidove žalmy - ich známe obdobia a okolnosti vzniku Žalm 51-72 #389 13.01.2010
5. Žalmy (5) - Dávidove žalmy - Nepriatelia Boží a zlorečenstvá v žalmoch Žalm 52-72 Otázky a odpovede #394 27.01.2010
6. Žalmy (6) - Azafovské žalmy - Lévickí speváci a chrámoví uctievači Žalm 73-89 #409 17.02.2010
7. Žalmy (7) - Azafovske žalmy - ich zámer a adresovanie Žalm 73-83 #412 03.03.2010
8. Žalmy (8) - Pastoračné volania z Azafovských žalmov Žalm 73-83 #417 10.03.2010
9. Žalmy (9) - Korachovské žalmy Žalm 84-89 #419 17.03.2010
10. Žalmy (10) - Vyvýšený Hospodin Kráľ a misijné žalmy Žalm 90-101 #467 24.11.2010
11. Žalmy (11) - Povzbudenia k dobrorečeniu a k oslave Žalm 102-106 #468 30.11.2010
12. Žalmy (12) - Volanie k misii medzi národmi Žalm 96 #471 08.12.2010
13. Žalmy (13) - Učenie o misii v žalmoch Žalmy #473 14.12.2010
14. Žalmy (14) - Uctievanie Hospodina a piata kniha Žalmov Žalm 107-150 #480 18.01.2011
15. Žalmy (15) - Pána Ježiš Kristus centrálny v uctievaní Žalm 110 #481 25.01.2011
16. Žalmy (16) - Bázeň Božia ako nevyhnutný prvok v živote a v uctievaní Žalm 111-112 #482 01.02.2011
17. Žalmy (17) - Vykúpenie ako druhá centrálna téma pri uctievaní Žalm 113-114 #489 16.02.2011
18. Žalmy (18) - Osobná odpoveď na vykúpenie Žalm 115-116 #490 23.02.2011
19. Žalmy (19) - Zvesť o vykúpení národom Žalm 117-118 #493 16.03.2011
20. Žalmy (20) - Nádherný skúsenostný žalm o Božom Slove Žalm 119 #565 07.09.2011
21. Žalmy (21) - Pútnické žalmy ako príprava na zhromaždenia Žalm 120-134 #605 23.11.2011
22. Žalmy (22) - Pomoc od Hospodina a postoj k cirkvi Žalm 121-122 #650 14.03.2012
23. Žalmy (23) - Ako získať pomoc a pomoc z minulosti Žalm 123-124 #651 21.03.2012