Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Úctievanie
1. Deň Pánov pre veriacich v evanjelium Mk 2,23-3,6 Evanjelium podľa Marka #465 21.11-2010
2. Deň Pánov (1) – jeho opodstatnenosť Ex 20,8-11 Základy viery #564 04.09-2011
3. Deň Pánov (2) – princípy pre jeho uskutočňovanie Iz 58,13-14 Základy viery #563 04.09-2011