Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Miestne zhromaždenie
1. (2) Oddanie sa cirkvi Sk 2,42 O cirkvi H #573 24.09-2011
2. (3) Zodpovednosti členov 1Kor 14,40 O cirkvi H #574 24.09-2011
3. Ľud, s ktorým sa dá počítať - sčítanie Num 1 Numeri zbor\\členstvozbor\\služba a boj #595 06.11-2011