Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Miestne zhromaždenie
1. Ľud, s ktorým sa dá počítať - sčítanie Num 1 Numeri zbor\\členstvozbor\\služba a boj #595 06.11-2011