Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Miestne zhromaždenie
1. Ľud usporiadaný podľa Božieho poriadku Num 2 Numeri zbor\\poriadok #599 13.11-2011