Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Manželstvo a rodina

Príprava na manželstvo
1. Rodina - rozšírené učenie (2) - syn a dcéra v očakávaní na manželstvo Pr 5,1-14 Príprava na manželstvo #610 04.12-2011
2. Hľadanie si manželky a manžela (1) - základ, spôsob, znaky nájdenia Gen 24,1-27 Príprava na manželstvo #613 11.12-2011
3. Hľadanie si manželky a manžela (2) - prejavenie záujmu Gen 24,28-58 Príprava na manželstvo #616 18.12-2011
4. Chodenie (1) - úvod Veľp 2,3-7 Príprava na manželstvo #566 11.09-2011
5. Chodenie (2) - cieľ, dĺžka, plán Jer 2,1-6 Príprava na manželstvo #622 08.01-2012
6. Chodenie (3) - zásady, čistota, schôdzky, zodpovedanie sa Gen 24,60-67 Príprava na manželstvo #624 15.01-2012
7. Príprava na manželstvo (1) - mandád a príprava muža Pr 5,1-23 Príprava na manželstvo #586 16.10-2011
8. Príprava na manželstvo (2) - oblasti prípravy ženy Pr 31,10-31 Príprava na manželstvo #590 23.10-2011