Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Manželstvo a rodina

Príprava na manželstvo
1. Rodina - rozšírené učenie (2) - syn a dcéra v očakávaní na manželstvo Pr 5,1-14 Príprava na manželstvo #610 04.12-2011
2. Hľadanie si manželky a manžela (1) - základ, spôsob, znaky nájdenia Gen 24,1-27 Príprava na manželstvo #613 11.12-2011
3. Hľadanie si manželky a manžela (2) - prejavenie záujmu Gen 24,28-58 Príprava na manželstvo #616 18.12-2011