Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Obrátenie

Falošnosť a pravosť
1. Preskúmajte sa vyznávači Pána Mat 7,21-23 Kázeň na vrchu #583 09.10-2011