Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Praktická svätosť

Obliekanie
1. Obliekanie (1) – opodstatnenie a dôležitosť Gen 3,21 Obliekanie sa Obliekanie dôležitosť obliekania a opodstatnenie #1008 21.09-2014