Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Spoločenstvo s Bohom

Oddanie a venovanie sa
1. Ľud žehnaný Hospodinom Num 6,22-27 Numeri #620 01.01-2012