Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Spoločenstvo s Bohom

Oddanie a venovanie sa
1. Ľud oddávajúci sa Bohu Num 6,1-21 Numeri sľuby\\nazarejskéoddanie sa Bohu #617 18.12-2011