Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Spravovanie života

Spravovanie času
1. Krátkosť času života a potreba ho dobre spravovať 1Pet 4,2 Spravovanie času #557 27.07-2011
2. Týždenné rozvrhnutie času života 2Kor 5,11-15 Spravovanie času #561 31.08-2011
3. Osobné denné stíšenia Žalm 1,2-3 Spravovanie času Stíšenie prakticky stíšenia kŕmenie sa Slovom dávanie, čo Bohu patrí neveriaci majú mať stíšenia deti majú mať stíšenia #582 05.10-2011
4. Vykupujte čas a pravdy o našom čase Ef 5,16 Vykupovanie času #179 18.07-2008
5. Kedy naše dni nie sú stratené Žalm 90 Vykupovanie času #180 25.07-2008
6. Vykupujte čas a naplánovanie si času Ef 5,16 Vykupovanie času #182 01.08-2008