Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Spravovanie života

Zápasy
1. Melanchólia a depresia v živote kresťana (2) - vybrané usmernenia 2Kor 2,6-7 #603 16.11-2011
2. Učeníci a obavy Jan 13,31-14,18,27 Evanjelium podľa JánaUčeníci #81 03.06-2007
3. Vierou proti ustarostenosti o život Mat 6,25-34 Kázeň na vrchu #559 28.08-2011