Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Spravovanie života

Zameranie života
1. Šesť pokorných prosieb pre ďaľšie dni nášho života Žalm 90,13-17 #382 03.01-2010
2. Zhromažďujte si poklady v nebi Mat 6,19-24 Kázeň na vrchu #555 21.08-2011