Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Vzťahy s kresťanmi

Láska
1. Milovanie bratstva 1Jána 4,20-5,5 H #68 21.01-2007