Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Vzťahy s kresťanmi

Napomínanie sa
1. Nesúďte, aby ste neboli súdení Mat 7,1-6 Kázeň na vrchu #562 04.09-2011