Kázané slovo » Tématicky » Kráľovstvo Božie

Kráľovstvo Božie patrí medzi nosné a tiež úchvacujúce témy celého Písma. Pán i apoštoli ho učia. Ako prichádza? Čo so sebou pre nás prináša? Aké praktické zmeny pre nás robí a čo nás učí? Aký plán má Kristus, keď ho uskutočňuje, ako doň vstupujeme a ako ho spoznávame? Aké veľkolepé veci ešte prinesie? Ako ľahko strácame perspektívu, upadáme v kresťanskom živote, lebo nevidíme v akom nádhernom pláne sme zúčastnení a tak nepoznáme časy. Vyučovanie systematicky prechádza túto tému Písma a otvára chápanie mnohých tém a prepojení. Čítanie Písma s bohatou perspetívou kráľovstva prináša mnohé nové požehnania.


1. Priblíženie témy kráľovstva Božieho Ján 3,1-12 #833 15.08-2013
2. Príchod kráľovstva Božieho Mat 13,24-43 #834 16.08-2013
3. Podstata Božieho kráľovstva Mk 12,28-34 #835 16.08-2013
4. Manifestácia Božieho kráľovstva vo sfére Božej moci Mat 12,22-29 #838 16.08-2013
5. Manifestácia Božieho kráľovstva vo sfére Božej spravodlivosti Mat 5,17-30 #836 17.08-2013
6. Kráľovstvo Božie a Cirkev Mat 16,13-20 #831 18.08-2013
7. Vstupovanie do kráľovstva Božieho Mat 22,1-14 #832 18.08-2013


Táto séria vyučovaní bola zostavená podľa knihy The Teaching of Jesus Concerning the Kingdom of God and the Church  od Gergardus-a Vos-a (1862 –1949).  Toto dielo patrí medzi najviac prenikajúce vykladovo-teologické diela kedy napísané zbožným človekom na tému kráľovstva Božieho. Vyučovania zazneli v Reformovanom Baptistickom zbore Soli Deo Glória počas letného zborového sústredenia v Oščadnici v lete 2013.

 

Objednať si mp3 nosič s nahrávkami vyššie pre osobný archív alebo na darovanie pre iných. [viac tu]

 

Objednať si SPRIEVODNÚ BROŽÚRU s podrobnou osnovou a miestom pre poznámky pri počúvaní. Takto vám vznikne hodnotná brožúra na uchovanie vo vašej knižnici, ku ktorej sa môžete vracať. Veľmi odporúčame. [viac tu vrátane ukážky]