Kázané slovo » Tématicky » Podobenstvá > Vinič

1. Najdôležitejšie povolanie – zostávať v Ježišovi Jan 15,1-10 evanjelium vinič vinohradník zostávanie v Kristovi dočasná viera #1425 02.04-2017