Kázané slovo » Tématicky » Spokojnosť - vzácny klenot kresťana

SPOKOJNOSŤ.  Môže byť kresťan spokojný uprostred strádaní, bolestí, strát, vonkajších nepokojov a tragédií? Apoštol Pavol bol, lebo sa naučil tajomstvu spokojnosti. A autor tejto knihy nám ho otvára a pomáha nám objavovať, o čom je kresťanská spokojnosť, aké tajomstvá sa v jej výcviku učíme, ako nás Kristus do nej uvádza, čo nám prináša, keď sa v nej vycvičíme. Nakoniec nasledujú rady, ako jednať s reptajúcim srdcom a tiež ako myslieť a konať, aby sme túto spokojnosť prakticky zakúšali. Ide o vrcholové, a pritom jednoducho písané puritánske dielo.


1. 1. Úvod – autor a dielo Fil 4,8-20 #1473 25.07-2017
2. 2. Dostupnosť kresťanovej spokojnosti Fil 4,11 #1474 25.07-2017
3. 3. Opis kresťanovej spokojnosti Žalm 62 #1475 26.07-2017
4. 4. Tajomstvá kresťanovej spokojnosti Hab 3,16-19 #1476 26.07-2017
5. 5. Lekcie v Kristovej škole vedúce ku spokojnosti Žalm 104 #1477 27.07-2017
6. 6. Prospechy kresťanovej spokojnosti #1478 27.07-2017
7. 7. Reptajúci duch – jeho zlá Žalm 106 #1479 28.07-2017
8. 8. Reptajúci duch – priťažujúce okolnosti Kaz 7,1-23 #1480 28.07-2017
9. 9. Reptajúci duch – jeho výhovorky Žalm 42 #1481 29.07-2017
10. 10. Nadobudnutie spokojnosti Žalm 131 #1482 30.07-2017