Kázané slovo » Tématicky » Stavy človeka od stvorenia po večnosť

Stavy človeka od stvorenia po večnosť.   Ako nádherne a nádejne vyzeral človek, keď ho Boh stvoril? Čím sa človek stal vo svojom páde a ako hlboko klesol a čo na seba priniesol? Aký sa musí stať, ak má kedy uzrieť nebeské kráľovstvo a aká zmena je to a aké požehnanie prináša? Aký bude, keď odíde na svoj večný údel, či do večného života alebo večného zahynutia? Hlboké, skúmajúce, praktické témy týkajúce sa každého z nás, s obrovskými dôsledkami pre tento život i potom.


1. Stav neviny - Boh učinil človeka cele spravodlivého Gen 1,26 #983 13.08-2014
2. Stav v hriechu - hriešnosť nášho prirodzeného stavu (1) Gen 6,1-7 #984 14.08-2014
3. Stav v hriechu - hriešnosť nášho prirodzeného stavu (2) Gen 6,1-7 #985 14.08-2014
4. Stav v hriechu - úbohosť nášho prirodzeného stavu Luk 13,1-9 #986 14.08-2014
5. Stav v hriechu - nevyliečiteľnosť nášho prirodzeného stavu Rim 5,6-11 #987 15.08-2014
6. Stav milosti - znovuzrodenie (1) 1Pet 1,1-25 #988 15.08-2014
7. Stav milosti - znovuzrodenie (2) 1Pet 1,1-25 #989 15.08-2014
8. Stav milosti - jednota medzi Kristom a veriacim (1) Jan 15,1-17 #990 16.08-2014
9. Stav milosti - jednota medzi Kristom a veriacim (2) Rim 5,1-5 #991 16.08-2014
10. Stav večnosti - smrť Žalm 90 #994 17.08-2014
11. Stav večnosti - rozdiel medzi spravodlivým a bezbožným pri smrti Luk 16,19-31 #995 17.08-2014
12. Stav večnosti - vzkriesenie Žalm 92 #996 24.08-2014
13. Stav večnosti - posledný súd Žalm 149 #997 24.08-2014
14. Stav večnosti - nebeské kráľovstvo potom Zj 21 & 22 #998 31.08-2014
15. Stav večnosti - peklo Žalm 115 #999 31.08-2014