Alec Taylor
Biblia na svojich stranách obsahuje stovky vzácnych prísľubov alebo zasľúbení, ale od samotného začiatku čítame o prísľube Spasiteľa, Pána Ježiša Krista. Želáme si zamerať vašu pozornosť na tento prísľub a ukázať jeho dôležitosť. Táto brožúrka je určená na to, aby vás počas jedného mesiaca povzbudzovala každý deň čítať si časti Biblie. Brožúra je vhodná ako prvotný prehľad učenia Biblie o Spasiteľovi veľmi jednoduchým jazykom. Je vhodným darčekom pre neveriacich záujemcov o kresťanskú vieru. V prípade záujmu pre vašich blížnych alebo vaše spoločenstvo, kontaktujte náš zbor.
Soli Deo Gloria Žilina
Evanjelizačný leták (formát A6) predostiera evanjelium, ktoré je založené na skutočnostiach až tak veľkých ako vzkriesenie či vyliatie Svätého Ducha, mocné priviesť nás skrze Kristovu smrť k pokoju s Bohom a zmeniť ľudské životy. Ukazuje tiež ako prichádza viera a pokánie a pozýva počúvať Božie Slovo. Ak máte záujem rozdávať tieto letáky, radi (podľa aktuálnych možností) vám ich pošleme.
Alec Taylor
31 na dátum neviazaných čítaní z Biblie, ktoré pútavo cez vlastné čítanie si vybraných statí z Biblie s krátkymi poznámkami predstavia osobu a dielo Pána Ježiša Krista. Brožúra je vhodná na použitie ako leták, ale je tiež vhodným darčekom pre neveriacich záujemcov o kresťanskú vieru. V prípade záujmu pre vašich blížnych alebo vaše spoločenstvo, kontaktujte náš zbor.
Soli Deo Gloria Žilina
Evanjelizačný leták (formát A6) predostiera evanjelium, ktoré je založené na skutočnostiach až tak veľkých ako vzkriesenie či vyliatie Svätého Ducha, mocné priviesť nás skrze Kristovu smrť k pokoju s Bohom a zmeniť ľudské životy. Ukazuje tiež ako prichádza viera a pokánie a pozýva počúvať Božie Slovo. Ak máte záujem rozdávať tieto letáky, radi (podľa aktuálnych možností) vám ich pošleme.
Jim McCarthy
Ako katolík som si kládol otázky vám predkladá dôležité otázky, ktoré je na mieste zvážiť. Zároveň tým, že ponúka odpovede priamo zo Svätých Písem, vysvetľuje, ako môžete mať blízky vzťah s Bohom a poznať Jeho plán pre vás.
Peter Masters
Autor odhaľuje ničivú a absurdnú stránku ateizmu.Vysvetľuje, akým spôsobom vedú militantní ateisti kampane. Nesmiernu krutosť ateizmu však môžeme dnes vidieť na prehlbujúcich sa problémoch modernej spoločnosti. Nájdete tu pohľad na ateizmus z Božej perspektívy spolu s usmernením, ako uniknúť pred jeho zhubnými následkami.
Albert N. Martin
Známa evanjelizačná brožúra, ktorá v zahraničí poslúžila mnohým. Leták je vhodný tam, kde je nejaké náboženské poňatie kresťanstva, ale formalita, mŕtvota a neposvätený život prezrádza najvážnejší problém.
Alec Taylor
Dokument (formát A5) stručne ukazuje z Písma hlavné dôvody prečo máme veriť, že Boh je Trojjediný. Leták nádherne, stručne a jasne z Písma ukazuje na učenie o Trojici a je vhodný aj pre evanjelizačné použitie medzi tými, čo popierajú túto vitálne dôležitú doktrínu.
Martin Luther
Vrúca a srdce hrejúca vianočná kázeň Martina Luthera patrí medzi klenoty reformácie. Luther bol známy obrovskou radosťou z narodenia Spasiteľa a na Vianoce to dával najavo. Kázeň bola preložená a upravená a mierne skrátená zborom Soli Deo Glória Žilina. Je vhodným darčekom našim blížnym.