Prechádzanie:


Ďalšie:
 


Tématické prechádzanie:
Martin Luther
Vrúca a srdce hrejúca vianočná kázeň Martina Luthera patrí medzi klenoty reformácie. Luther bol známy obrovskou radosťou z narodenia Spasiteľa a na Vianoce to dával najavo. Kázeň bola preložená a upravená a mierne skrátená zborom Soli Deo Glória Žilina. Je vhodným darčekom našim blížnym.
Peter Masters
Márnosť márností prináša pred nás skúsenosť kráľa Šalamúna, ktorý experimentoval s každým predstaviteľným druhom potešenia a dospel k záveru, že život je nezmyselný a predvídateľný, pokiaľ ľudia nehľadajú a nenájdu Pána Boha a pokiaľ nespoznajú vo svojich životoch Jeho moc a vedenie.
Peter Masters
Ľudia, ktorí sú presvedčení o potrebe obrátenia sa ku Kristovi, často prežívajú ťažkosti pri Jeho hľadaní a nájdení ako Spasiteľa. Táto brožúrka odpovedá na desať problémov, s ktorými sa vážni hľadajúci stretávajú. Nie sú to otázky či pochybnosti o objektívnej viere ako takej, ale prekážky osobného príchodu ku Kristovi vierou. Mnohým hľadajúcim tieto rady pomohli.
Peter Masters
Na Západe ľudia nemali nikdy toľko poznatkov a skúseností vo vede a technológii, ako je tomu dnes. A predsa, nikdy sme o sebe a o tom, prečo myslíme a konáme tak, ako myslíme a konáme, nevedeli tak málo ako dnes. Približne od pätnástich až do takmer tridsiatich rokov života väčšina ľudí prežíva veľmi silné túžby po nezávislosti, ktoré sú niekedy sprevádzané veľkou podozrievavosťou voči všetkému naokolo a silnou náchylnosťou prestať veriť v Boha. Poznáme dôvod pre tieto roky nespokojnosti – roky vzbury? Biblická kniha Prísloví – prameň nadčasovej múdrosti – vysvetľuje boj, ktorý sa odohráva v mysli počas týchto rokov morálnej reakcie.