Alec Taylor
Dokument (formát A5) stručne ukazuje z Písma hlavné dôvody prečo máme veriť, že Boh je Trojjediný. Leták nádherne, stručne a jasne z Písma ukazuje na učenie o Trojici a je vhodný aj pre evanjelizačné použitie medzi tými, čo popierajú túto vitálne dôležitú doktrínu.