Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Miestne zhromaždenie
1. Nesúďte, aby ste neboli súdení Mat 7,1-6 Kázeň na vrchu #562 04.09-2011
2. Odpúšťanie si navzájom v zbore Mat 18,15 Praktický život v cirkevnom zbore #593 26.10-2011
3. Ľud, ktorý udržuje čistotu Num 5,1-4 Numeri cirkev\\čistota #611 04.12-2011
4. Ľud s čistými vzťahmi Num 5,5-31 Numeri cirkev\\čistotavzťahy\\čistotahriech\\zakrývanýhriech\\bez svedka #612 11.12-2011