Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Miestne zhromaždenie
1. Nesúďte, aby ste neboli súdení Mat 7,1-6 Kázeň na vrchu #562 04.09-2011
2. (7) Cirkevná disciplína Mat 18,17 O cirkvi H #578 25.09-2011
3. (8) Život v tele cirkvi Ef 4,25 O cirkvi H #579 25.09-2011
4. Odpúšťanie si navzájom v zbore Mat 18,15 Praktický život v cirkevnom zbore #593 26.10-2011
5. Ľud, ktorý udržuje čistotu Num 5,1-4 Numeri cirkev\\čistota #611 04.12-2011
6. Ľud s čistými vzťahmi Num 5,5-31 Numeri cirkev\\čistotavzťahy\\čistotahriech\\zakrývanýhriech\\bez svedka #612 11.12-2011