Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Posledné veci

Druhý príchod Pána Ježiša
1. 2. Príchod Pána Ježiša Mat 24,36-25,13 #127 30.12-2007
2. Najviac obávaný príchod 2Tes 1,7 evanjelium Epištolové výrokyDruhý príchod #234 01.02-2009
3. Hľaďte, bdejte a modlite sa Mk 13,1-37 Evanjelium podľa Marka Druhý príchodPosledné časyZnamenia doby #526 12.06-2011
Nebesia a peklo
1. Nebesia, kde je Otec a ich vzťah k zemi Mat 6,9c Kázeň na vrchuModlitba Pánova #367 06.12-2009
2. Ľud Boží a ich krásne dedičstvo Num 34 Numeri nebo\\opisdedičstvo\\duchovnédedičstvo\\fyzickédedičstvo\\skúsenosť #709 09.09-2012
Posledný súd
1. Boží súd nad formalistami a pokrytcami v Božom ľude Žalm 50 evanjelium Z vyučujúcich kníh #388 17.01-2010