Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Spoločenstvo s Bohom

Oddanie a venovanie sa
1. Ľud žehnaný Hospodinom Num 6,22-27 Numeri požehnanie\\Áronovsképožehnanie\\opis #620 01.01-2012
2. Ľud oddávajúci sa Bohu Num 6,1-21 Numeri sľuby\\nazarejskéoddanie sa Bohu #617 18.12-2011