Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Vzťahy s kresťanmi

Odpúšťanie si
1. Úplné odpustenie Filemonovi 1,1-25 #175 06.07-2008
2. Odpúšťanie si navzájom v zbore Mat 18,15 Praktický život v cirkevnom zbore #593 26.10-2011