Kázané slovo » Tématicky » Kresťan v plnej výzbroji

Kresťan v plnej výzbroji. Keby kresťania viac vedeli, v akom zápase sa ocitli po svojom obrátení. A keby vedeli, koľko bolo Kristom získané pre ich denné i dlhodobé zápasy a koľká a účinná inštrukcia im bola zanechaná od Krista! Niektorí nechávajú duchovný boj ísť takmer cele pomimo nich a dostávajú nepotrebné zranenia; iní skúšajú rôzne Bohom nenariadené výzbroje a cítia svoje pády a víťazstvá nepriateľa. Prečo to nezmeniť v poslušnosti Písmu? Ako kresťan môže vstúpiť podľa Písma do úspešného víťazného duchovného boja? Prečo nezobrať plne výzbroj Božiu? List Efezským 6:10-20 prináša osvedčené praktické rady apoštola Pavla, ktoré nezlyhávajú.


1. Náš duchovný boj a nepriateľ Ef 6,10-20 #699 16.08-2012
2. Stratégia nášho boja Ef 6,10-20 #700 17.08-2012
3. Opasok pravdy Ef 6,10-20 #701 17.08-2012
4. Pancier spravodlivosti Ef 6,10-20 #702 18.08-2012
5. Obuv hotovosti evanjelia pokoja Ef 6,10-20 #703 18.08-2012
6. Štít viery Ef 6,10-20 #704 19.08-2012
7. Prilba spasenia Ef 6,10-20 #705 19.08-2012
8. Meč ducha Ef 6,10-20 #706 19.08-2012