Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Osobné stíšenia

Modlitba
1. Prosby a posvätenie Božieho mena Mat 6,9d Kázeň na vrchuModlitba Pánova #380 20.12-2009
2. Posväť sa meno Tvoje Mat 6,9d Kázeň na vrchuModlitba Pánova #390 10.01-2010
3. Nech príde Tvoje kráľovstvo Mat 6,10a Kázeň na vrchuModlitba Pánova #387 17.01-2010
4. Nech sa stane nie moja, ale Tvoja vôľa Mat 6,10b Kázeň na vrchuModlitba Pánova #393 24.01-2010
5. Modlitba za plné denné zaopatrenie v Kristovi Mat 6,11 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #396 31.01-2010
6. Neuveď nás do pokušenia, ale zbav nás zlého Mat 6,13 Kázeň na vrchuModlitba Pánova #429 18.04-2010
7. Uistenie na konci modlitby Mat 6,13b Kázeň na vrchuModlitba Pánova #433 25.04-2010