Kázané slovo » Pastoračné okruhy » Spravovanie života

Spravovanie času
1. Krátkosť času života a potreba ho dobre spravovať 1Pet 4,2 Spravovanie času #557 27.07-2011
2. Týždenné rozvrhnutie času života 2Kor 5,11-15 Spravovanie času #561 31.08-2011
3. Osobné denné stíšenia Žalm 1,2-3 Spravovanie času Stíšenie prakticky stíšenia kŕmenie sa Slovom dávanie, čo Bohu patrí neveriaci majú mať stíšenia deti majú mať stíšenia #582 05.10-2011
4. Vykupujte čas a pravdy o našom čase Ef 5,16 Vykupovanie času #179 18.07-2008
5. Kedy naše dni nie sú stratené Žalm 90 Vykupovanie času #180 25.07-2008
6. Vykupujte čas a naplánovanie si času Ef 5,16 Vykupovanie času #182 01.08-2008
Zameranie života
1. Šesť pokorných prosieb pre ďaľšie dni nášho života Žalm 90,13-17 #382 03.01-2010
2. Zhromažďujte si poklady v nebi Mat 6,19-24 Kázeň na vrchu #555 21.08-2011
Zápasy
1. Melanchólia a depresia v živote kresťana (2) - vybrané usmernenia 2Kor 2,6-7 #603 16.11-2011
2. Učeníci a obavy Jan 13,31-14,18,27 Evanjelium podľa JánaUčeníci #81 03.06-2007
3. Vierou proti ustarostenosti o život Mat 6,25-34 Kázeň na vrchu #559 28.08-2011
Zmysel života
1. Zmysel a cieľ ľudského života 1Kor 10,31 evanjelium Epištolové výroky #106 26.08-2007
Zomieranie
1. Lepšie je ísť do domu smútku Kazateľ 7,1-2 evanjelium Z vyučujúcich kníh #32 04.06-2006