Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Duchovné dary
1. Duchovné dary - Apoštol (1) - Závážnosť otázky a druhy apoštolov Gal 1,1-2,10 #431 24.03-2010
2. Duchovné dary - Apoštol (2) - Rozlišovanie apoštolov 1 Zj 2,1-2 #425 07.04-2010
3. Duchovné dary - Apoštol (3) - Rozlišovanie apoštolov 2 2Kor 12,1-12 #430 14.04-2010
4. Duchovné dary - Apoštol (4) - Autorita apoštola Ef 2,14-3,5 #432 21.04-2010
5. Duchovné dary - Apoštol (5) - Prítomnosť v cirkvi dnes Ju 17-19 #437 18.05-2010
6. Duchovné dary - Jazyky (1) - úvod a charakter 1 Sk 2,1-18 Základy viery #591 30.10-2011
7. Duchovné dary - Jazyky (2) - charakter 2 1Kor 14,1-5; 12-19 Základy viery #596 06.11-2011
8. Duchovné dary - Jazyky (3) - význam a použitie 1Kor 14,21-22 Základy viery #600 13.11-2011
9. Duchovné dary - Jazyky (4) - prítomnosť dnes a dôsledky pre nás Heb 2,1-4 Základy viery #601 20.11-2011
10. Duchovné dary - Výklad jazykov 1Kor 14,27 Základy viery #604 20.11-2011
11. Pastor (1) – priblíženie pojmu pastora Ef 4,7-16 Pastor Pastor pojmy pastor, starší, biskup, kňaz, farár, dozorca, vodca #950 11.05-2014
12. Pastor (2) – priblíženie dôležitosti daru Ef 4,7-16 Pastor Pastor dôležitosť daru pastora porovnanie daru pastora s inými darmi miesto v dôležitosti #954 25.05-2014
13. Pastor (3) – priblíženie práce pastora - objekt, nástroj, podstata Sk 20,17-32 Pastor Pastor práca daru pastora pastor a stádo vzťah obrazy práce pastora v Písme #958 01.06-2014
14. Pastor (4) – priblíženie práce pastora - prehľad činností Sk 20,17-21 Pastor Pastor prehľad činností pastora moc kľúčov pravidelné verejné kázanie a učenie Božieho Slova osobná pastorácia vedenie a budovanie služieb #961 08.06-2014
15. Pastor (5) – priblíženie práce pastora - motívy práce 2Kor 5,11-21 Pastor Pastor motívy práce pastora #964 15.06-2014
16. Pastor (6) – priblíženie práce pastora - ťažkosti v práci 2Kor 8,11-21 Pastor Pastor ťažkosti v práci pastora #966 22.06-2014
17. Pastor (7) – priblíženie práce pastora - radosti v práci 2Kor 4 Pastor Pastor radosti v práci pastora #972 06.07-2014
18. Pastor (8) – rozlíšenie daru - dôvody 1Tim 3,1 Pastor Pastor rozpoznanie daru rozlíšenie daru #1005 14.09-2014
19. Duchovné dary – Prorok (1) – úvod a kto je prorok 5M 18,15-18 Základy viery #541 24.07-2011
20. Duchovné dary – Prorok (2) – autorita a rozlíšenie 5M 13,1-5 Základy viery #543 31.07-2011
21. Duchovné dary – Prorok (3) – novozmluvní proroci Joel 2,28-29 Základy viery #547 07.08-2011
22. Duchovné dary – Prorok (4) – proroci dnes 2Pet 1,19-2,2 Základy viery #558 21.08-2011
23. Duchovné dary – Prorok (5) – dôsledky pre nás 1Kor 14 Základy viery #560 28.08-2011