Kázané slovo » Doktrinálné okruhy » Cirkev

Miestne zhromaždenie
1. Ľud oddelený pre svätoslužbu Bohu Num 3 Numeri cirkev\\vykúpenáprvodorenstvoLevítioddelenie pre Boha #602 20.11-2011
2. Ľud svätoslúžiaci podľa Boha Num 4 Numeri cirkev\\svätoslužba #607 27.11-2011
3. Služba v Pánovej cirkvi (1) - povolanie a povzbudenie Ezdr 1-5 Praktický život v cirkevnom zbore #609 30.11-2011
4. Služba v Pánovej cirkvi (2) - srdce a spôsob Mat 25 Praktický život v cirkevnom zbore #614 07.12-2011
5. Služba v Pánovej cirkvi (3) - zápas o pokornú službu Jan 13,1-5 Praktický život v cirkevnom zbore #615 14.12-2011
6. Služba v Pánovej cirkvi (4) - duch služby Jan 4,31-38 Praktický život v cirkevnom zbore #618 21.12-2011