Kázané slovo » Tématicky » Umŕtvovanie hriechu

Umŕtvovanie hriechu. Prečo stále padám do tých istých hriechov? Prečo tak málo postupujem v posvätení? Čo to je za boj, v ktorom sa cítim neraz bojovať sám so sebou, ako sa v ňom vyznať a ako v ňom poznateľne uspieť? Mnohí ďakujú Bohu za vrcholové puritánske dielo Johna Owena, ktoré nás vezme prakticky z Biblie priamo k jadru týchto odpovedí a môže mocne zmeniť životy na mnohé roky dopredu.  Ak to myslíte s posvätením podľa Písma  vážne, tieto vyučovania prinášajú biblickú cestu. Lebo ak žijete podľa tela, zomriete; ale ak Duchom umŕtvujete skutky tela, budete žiť. (Rím. 8:13)


1. Úvod ku dielu a k téme umŕtvovania hriechu Rim 8 #1153 11.08-2015
2. Priblíženie veršu R 8:13 o umŕtvovaní ‎hriechu Rim 8,13 #1154 11.08-2015
3. Nevyhnutnosť umŕtvovania hriechu Rim 7,15-25 #1155 12.08-2015
4. Spôsobovateľ umŕtvovania hriechu Fil 2,1-16 #1156 12.08-2015
5. Úžitok z umŕtvovania hriechu Fil 2,1-16 #1157 12.08-2015
6. Čo to je a čo nie je umŕtvovanie hriechu Gal 5,16 #1158 13.08-2015
7. Predpoklady úspešného umŕtvovania ‎hriechu Iz 58 #1159 13.08-2015
8. Usmernenia (1) pre úspešné umŕtvovanie ‎hriechu Zj 3,14-21 #1160 14.08-2015
9. Usmernenia (2) pre úspešné umŕtvovanie ‎hriechu Zj 3,14-21 #1161 14.08-2015
10. Usmernenia (3-7) pre úspešné umŕtvovanie ‎hriechu Žalm 130 #1162 14.08-2015
11. Usmernenia (8-9) pre úspešné umŕtvovanie ‎hriechu Iz 40,12-31 #1163 15.08-2015
12. Uskutočnenie umŕtvenia hriechu Mat 11,1-6 #1164 15.08-2015


Táto séria vyučovaní bola zostavená podľa knihy The Mortification of Sin od puritána Johna Owena (1616–1683)‎. Dielo pomohlo mnohým ľuďom začať úspešne umŕtvovať hriech a hriešne žiadosti v ich životoch.  Vyučovania zazneli v Reformovanom Baptistickom zbore Soli Deo Glória Žilina počas letného zborového sústredenia v Písku u Jablunkova (ČR) v lete 2015.

 

 


Objednať si mp3 nosič s nahrávkami vyššie pre osobný archív alebo na darovanie pre iných. [viac tu]

 

Objednať si SPRIEVODNÚ BROŽÚRU s podrobnou osnovou a miestom pre poznámky pri počúvaní. Takto vám vznikne hodnotná brožúra na uchovanie vo vašej knižnici, ku ktorej sa môžete vracať. Veľmi odporúčame. [viac tu vrátane ukážky]