Kázané slovo » Sprievodca vybranými kázňami a vyučovaniami »
Skúšky, súženia, trápenia, pokušenia, pády kresťana

 

A. Skúšky, ich význam

1 Skúšky v živote veriacich a ich zámer Dan 1-6 Daniel Skúšky v živote veriacich Zámer skúšok #873 17.11-2013

2 Ako sa modliť v skúške Dan 2,12-23 Daniel modlitba v skúške #893 29.12-2013

3 Jednanie viery v skúške Dan 3,8-18 Daniel tlaky zo sveta na nás v skúške konanie viery v skúške #901 19.01-2014

4 Kristus so svojim ľudom v skúškach Dan 3,19-26 Daniel v ohnivej skúške ako je Kristus s nami v ohnivej skúške so svojim ľudom Kto je štvrtá postava v peci #904 26.01-2014

5 Konce našich skúšok Dan 3,26-30 Daniel Keď sa skončí naša skúška Čo sa naučiť z našich skúšok ovocie skúšok #907 02.02-2014

 

 

B. Prenasledovania, súženia a trpezlivosť

1 Povzbudenie pri utrpeniach pre vieru 1Tes 2,13-16 Listy Tesalonickým utrpenie, prenasledovanie prenasledovanie Židov #1045 14.12-2014

2 Trpezlivosť svätých Dan 8 Daniel Baran a kozol Antiochus IV Epiphanes antikrist vytrvalosť trpezlivosť svätých #951 18.05-2014

3 Súženie - životný program pre kresťanov 1Tes 3,3-4 Listy Tesalonickým súženie pre Krista teológia súženia #1055 04.01-2015

4 Mesiáš musí trpieť Mk 8,31-10,45 Evanjelium podľa Marka #486 20.02-2011

5 Nasledovníci Mesiáša musia trpieť tiež Mk 8,34-38 Evanjelium podľa Marka #487 27.02-2011

6 Blahoslavení prenasledovaní Mat 5,10-12 Kázeň na vrchuBlahoslavenstvá #266 05.04-2009

 

C. Duchovný boj

1 Ciele diablovho útoku v cirkvi Dan 8,11-14 Daniel Antiochus IV Epiphanes diablova taktika voči cirkvi načo útočí diabol diablove útoky na Božie Slovo diablove útoky na obeť zmierenia diablove útoky na uctievanie #953 25.05-2014

2 Neviditeľný boj Dan 10,12-11,1 Daniel Anjeli démoni duchovný boj #978 20.07-2014

3 Veľké súženie kresťanov Dan 12,1-4 Daniel Veľké súženie Antikrist posledné časy prepustenie diabla väznenie #1007 21.09-2014

4 Ľud čo vedie svätú vojnu Num 31 Numeri svätá vojnaduchovný zápasvojna\\cirkev #697 29.07-2012

 

1 Náš duchovný boj a nepriateľ Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #699 16.08-2012
2 Stratégia nášho boja Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #700 17.08-2012
3 Opasok pravdy Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #701 17.08-2012
4 Pancier spravodlivosti Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #702 18.08-2012
5 Obuv hotovosti evanjelia pokoja Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #703 18.08-2012
6 Štít viery Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #704 19.08-2012
7 Prilba spasenia Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #705 19.08-2012
8 Meč ducha Ef 6,10-20 Kresťan v plnej výzbroji #706 19.08-2012

 

 

D. Bdenie a pokušenia

1 Veľké záverečné nabádania 1Kor 16,13-14 Prvý list Korintským Záverečné nabádania zhrnuté aplikácie #860 13.10-2013

2 Hľaďte, bdejte a modlite sa Mk 13,1-37 Evanjelium podľa Marka Druhý príchodPosledné časyZnamenia doby #526 12.06-2011

 

E. Pády vo viere a obnovenia

1 Pády v kresťanskom živote 1Kor 10,1-14 Prvý list Korintským pády #771 07.04-2013

2 Ľud v smutnom čase Num 20 Numeri #662 22.04-2012

3 Ľud a tragédia rany v čase víťazstiev a požehnaní Num 25 Numeri #681 10.06-2012